Novinky ve školním roce 2018/2019 Doporučený

Vážení rodiče a milí žáci!
Každý rok přistupujeme k určitým změnám, které vedou nejenom ke zkvalitnění a modernizaci prostor školy, ale také výuky samotné.
Borek

Kromě dalších dvou zrekonstruovaných tříd prvního stupně se můžete těšit na následující novinky:
- dělené hodiny všech angličtin ve všech ročnících druhého stupně,
- dělené hodiny němčiny v sedmém a osmém ročníku,
- dělené hodiny tělesné výchovy v sedmém a osmém ročníku,
- využívání plně vybavené tělocvičny sousední střední školy,
- zavedení metody Clil do dalších vyučovacích hodin – ponovu ve fyzice,
- certifikace znalostí z němčiny – přípravné kurzy ke složení mezinárodně uznávaných certifikátů,
- více pohybových aktivit ve školní družině pro žáky prvního stupně,
- bude-li schválen projekt EU, pak také modernizace učebny ICT,
- zavedení genetické metody výuky čtení v obou třídách prvního ročníku,
- nové posily učitelského sboru.

Designed by Freepik