Jsme přípravným centrem Cambridge English! Doporučený

Cambridge Certifikat

Stali jsme se přípravným centrem Cambridge English. Ve spolupráci s EUFRAT Group - centrem zkoušek Cambridge English - pro žáky dlouhodobě organizujeme přípravné kurzy, testy nanečisto a samotnou zkoušku Cambridge English. Díky vynaloženému úsilí, výborným jazykovým znalostem a zájmu žáků nyní naše škola oficiálně získala certifikát přípravného centra Cambridge English.