Plavání ve tředí třídě Doporučený

Plavání

Žáci třetího ročníku navštěvují v tomto školním roce hodiny plavání v plaveckém bazénu na Slovanech. Velmi si tyto hodiny užívají a dělají v plaveckých stylech velké pokroky. Věříme,
že i neplavci budou na konci školního roku plavat jako rybky.