Nové složení členů Školské rady ZŠML Doporučený

 

Vote robot

Zástupci nezletilých žáků:
Martin Lukáš
Jiří Pavelka

Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Marcela Šiková
Mgr. Romana Vojtíšková

Zástupci zřizovatele:
Ing. Petr Krákora
Martin Vršecký, B. A.