S Clilem do nového školního roku Doporučený

 CLIL

Metodu Clil (cizí jazyk ve výuce nejazykového předmětu) máme již třetím rokem. Tímto jazykem je angličtina.
V roce 2019/2020 zavádíme také němčinu, a to do předmětu výchova ke zdraví.