Předání certifikátů Cambridgeských zkoušek Doporučený

V první polovině září předala zástupkyně Jazykové školy Eufrat našim úspěšným žákům certifikáty, které potvrzují jejich dosaženou jazykovou úroveň angličtiny v rámci konaných Cambridgeských zkoušek v úrovni A1 až B2.
Události se zúčastnili i rodiče žáků a prostřednictvím videozáznamu také ředitel Jazykového centra Cambridge pan Saul Nassé.
Na žáky naší školy jsme náležitě pyšní a všem gratulujeme a přejeme spoustu zdaru ve studiu anglického jazyka.