Kontrolní rok 2019 Doporučený

Začal v lednu kontrolou ze strany ČŠI a v jeho závěru nás dnes navštívili pracovníci hygienické stanice.
V obou případech můžeme říct, že školu máme v pořádku jak po stránce výuky, tak po stránce čistého vzduchu.