Webex jako prostředek pro spojení učitele se žáky Doporučený

 

Vážení rodiče, milí žáci
WebEx se stává jakýmsi prostředníkem v kontaktu mezi učiteli a žáky na naší škole.
Obrazový návod k připojení je uveden na Gdisku, hned pod přehledem domácího procvičování.
Přes ŠkolaOnLine zasílají vyučující pozvánky („linky“) do těchto videomítinků, které mají především vysvětlující/konzultační povahu.
Tyto konzultace nemůžou nahrazovat plnohodnotnou výuku v prostředí školy, ale jsou doplňkem k zadaným úkolům, k samostatné práci žáka
a ke společné práci dítěte s rodičem v domácím prostředí.
Děkujeme.