Domácí vzdělávání a výuka na dálku Doporučený

K výuce na dálku používají učitelé naší WebEx (pravidelná spojení) a G-disk (písemný přehled domácího procvičování aktualizovaný ke každému pátku).
G-disk obsahuje velmi přehledně nejenom pracovní náplň jednotlivých týdnů, ale i rozvrhy spojení a manuály pro zprovoznění WebExu.
Spojení učitelů se žáky mají povahu konzultací a doplňují písemný přehled domácího procvičování.
Dvojici informačních kanálů doplňuje ŠkolaOnline a webové stránky školy.