Poděkování rodičům žáků Doporučený

Vážení rodiče, všichni učitelé ZŠML Vám děkují za Váš aktivní přístup ke vzdělávání dětí na dálku. Bez Vaší podpory a Vašeho času, který vkládáte do domácího vzdělávání, bychom jen stěží mohli v této formě výuky efektivně pokračovat. Končí měsíc duben a my věříme, že společnými silami další období školního roku 2019/2020 zvládneme na výbornou.
Kolektiv učitelů ZŠML