Návrat žáků do školy Doporučený

I. STUPEŇ (1.-5. ročník)

Vážení rodiče, MŠMT vytvořilo metodiku (scénář) nástupu žáků zpět do školy. Pečlivě zvažte také na základě znění čestného prohlášení a instrukce ZŠML osobní účast dítěte při vzdělávacích aktivitách.
Změny v instrukci jsou vyhrazeny. Důvodem jsou především personální záležitosti, které se nedají s přesností určit a garantovat po celou dobu vzdělávacích aktivit, a také možné aktualizace ze strany MŠMT. O důležitých změnách Vás budou informovat třídní učitelé.

II. STUPEŇ (6.-9. ročník)

K návratu žáků druhého stupně byla vydána instrukce ZŠML, která vychází z upravené metodiky MŠMT. Také v tomto případě je nutné vyplnit čestné prohlášení. Rozpis konzultací bude vepsán po uplynutí termínu pro přihlášení do tabulek rozvrhů webexových spojeních, tedy na Gdisk. Změny v instrukci jsou vyhrazeny, a to především z důvodu možných změn ze strany MŠMT. Případné doplňující informace Vám zašlou třídní učitelé.