ICT

Žáci se seznámí s historií ICT, teoretickými pojmy hardware a software, jednotlivými druhy operačních systémů, s internetem a bezpečnou prací na něm. Hravou formou pracují s textovým a tabulkovým editorem a programem na malování, naučí se vykonávat základní operace v rámci editoru. Vytvořené dokumenty následně sdílí mezi sebou. Nedílnou částí výuky ICT je práce s rozličným výukovým softwarem. Část výuky ICT na druhém stupni je včleněna do Pracovních činností.