Matematická soutěž Klokan

Soutěž Klokan je původem z Austrálie a nyní se organizuje ve více než třiceti zemích světa. U nás ji pořádá Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěž je rozdělena na věkové kategorie. V naší škole se zúčastňujeme  v kategoriích Cvrček (2. — 3. třída ZŠ)
Klokánek (4. — 5. třída ZŠ)
Benjamín (6. — 7. třída ZŠ)
Kadet (8. — 9. třída ZŠ)
Všechny věkové kategorie v celé ČR soutěží v jeden den. Zuzanka Havlová patří věkově do kategorie Cvrček a získala maximální počet bodů. V rámci Plzeňského kraje obsadila 1. - 3. místo.