Čtenářské dílny

Logolink

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Identifikační údaje projektu:

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Základní škola Martina Luthera - Čtenářské dílny
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0542

Projekt Čtenářské dílny se v prosinci 2015 dostal do své finální verze, která byla dána zadávacími pravidly, ale v jejich realizaci se pochopitelně bude pokračovat i v dalších měsících a školních letech.
Tohoto projektu se zúčastnili všichni žáci školy (kromě žáků prvního ročníku), a to minimálně šesti dílnami. V dílnách se nejenom četlo, ale žáci pracovali s textem, plnili úkoly, prezentovali své knihy a mnoho dalšího.
Celkem byla čtenářská dílna, ve které se žáci velmi rychle „zabydleli“, zaplněna 758 tituly v částce přesahující 140 tisíc korun. Snažili jsme se pro naše čtenáře vytvořit zajímavé a podnětné prostředí, na jehož vylepšování budeme stále pracovat. Je sice samozřejmé, že takové prostředí, které mají děti ve svých domovech, ve svých pokojíčcích, se vytváří jen velmi obtížně, ale domníváme se (všichni češtináři), že kousek z toho se nám podařilo do naší dílničky přenést.
Prostory čtenářské dílny se nacházejí v nové přístavbě budovy školy.
Vyučující českého jazyka prošli také řadou školení, která měla za úkol seznámit je s projektem a především s praktickými informacemi a nápady, jak vést čtenářskou dílnu co nejvíce efektivně.
Jsme velmi rádi, že na naší škole máme čtenářské zázemí, a to nejenom v podobě slušně vybavené knihovny, ale také v samotných žácích, kteří jsou navyklí na četbu a knihy patří ve velké míře k jejich každodenní činnosti.

CD

Závěrečná monitorovací zpráva projektu výzvy č. 56 s názvem „Základní škola Martina Luthera - Čtenářské dílny“ reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0542, realizovaného v rámci OP VK, byla schválena dne 03. 03. 2016.