Anglicky interaktivně - zahájení, průběh, zakončení

Název projektu: Anglicky interaktivně
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0040
Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12
Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1.
 
 MG 3589S potěšením sdělujeme, že byla naše škola úspěšná v dalším projektu, který nese název ANGLICKY INTERAKTIVNĚ. Projekt zahájen 1. 8. 2010. Projekt přinese mnoho pro naši školu a naše žáky.
Projekt má za cíl vytvořit kompletní program pro moderní výuku, zvláště pak anglického jazyka na naší škole. Snahou je vyučovat cizí jazyk již od útlého věku dětí tak, aby se stal přirozenou součástí jejich života, neboť v dnešní době je znalost cizího jazyka (cizích jazyků) nezbytná.
Projekt klade důraz na zkvalitnění vyučovacího procesu, na jeho atraktivitu pro důraznější zapojení žáků do vzdělávacího procesu, což povede k lepší přípravě na jejich budoucí studium i uplatnění na trhu práce.
Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací prostředí umožňující pedagogům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu vyučovacího procesu i mimo něj. Tyto materiály budou částečně nakoupeny, ale zároveň i vytvářeny samotnými učiteli za pomoci této techniky, aby bylo zajištěno jejich přesné zacílení i vytvoření rozsáhlých mezipředmětových vazeb. Žáci tak budou moci při studiu využívat další moderní výukové metody, které díky názornosti a samotné interaktivně vedou k rychlejšímu a snazšímu pochopení probírané látky.
Poděkování patří týmu, který si dal práci s precizní přípravou.
 
Projekt byl úspěšně završen 31. ledna 2012. Všechny vytýčené cíle byly naplněny a žákům slouží nová učebna, nové technologie i metody ve výuce.
  
Pokud si chcete prohlédnout interaktivní materiály vytvořené v rámci tohoto projektu, kontaktujte nás, poskytneme Vám přístupové údaje.
 MG 3579