Dobrá cesta

Další úspěšný projekt ve prospěch našich žáků, školy a klientů, který připravil managment školy. Projekt zahájen 28. 2. 2011.

Název: DOBRÁ CESTA (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1955
Hodnota projektu: 1,125 mil. Kč
Obsah: Inovace (vybavení) a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji okruhů (čtenářské dovednosti, cizí jazyky, ICT, přírodní vědy, finanční gramotnost, vzdělávání pdg. pracovníků.)

Poděkování patří týmu, který si dal práci s náročnou přípravou v průběhu roku 2010.

Nadstandardní zapojení učitelů: PaedDr. Michaela Čechová Mgr. Dana Heringová, Mgr. Jana Polívková, Mgr. Zdena Vybíralová, Mgr. Martin Hála, Mgr. Tereza Šrámková, Mgr. Veronika Šotová, Ing. Štěpánka Podlenová, RNDr. Jana Novosadová, Linda du Plessis,

Koordinátoři a vedení: David Švarc (ICT), Mgr. Simona Fialová (AJ), Pavel Staněk (ekonomika), Mgr. Miloš Vršecký (vedoucí projektu).

 

V rámci realizace projektu Dobrá cesta reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1955 jsme vytvořili inovativní výukové materiály v oblastech
:

Čtenářská a informační gramotnost


Cizí jazyky


ICT

Matematika


Přírodní vědy


Finanční gramotnost

 

V případě zájmu jsou výukové materiály k dispozici u ředitele školy.