Rozvoj technických dovedností žáků

Logolink

Identifikační údaje projektu:

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Základní škola Martina Luthera - Rozvoj technických dovedností žáků
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0357

Projekt Pracovních dílen se v prosinci 2015 dostal do své finální verze, která byla dána zadávacími pravidly, ale v jejich realizaci se pochopitelně bude pokračovat i v dalších měsících, školních letech, ale i v dalších ročnících a třídách. Tento projekt byl totiž určen výhradně pro žáky jedné třídy; vybrali jsme velmi technicky zdatné žáky 7. ročníku. Jednak tato třída splňuje podmínku minimálního počtu žáků (tudíž i vyrobených výrobků; alespoň 15), jednak se v této třídě nachází větší počet chlapců, kterým by práce v dílnách určitě neměla dělat větší problémy, a také nedělala.

Jako hlavní materiál pro výrobu jsme zvolili dřevo a jako finální produkt pak dřevěný stojánek, který má několikero využití.

Naši dílnu pro pracovní činnosti (pracovní výchovu, technickou výchovu…) jsme vybavili zařízením v celkové výši přesahující částku 130 tisíc korun, a vznikla tak krásná učebna v suterénu školy, hned vedle zázemí pro správce budovy školy, který nám všechna zařízení smontoval, uvedl do provozu, prozkoušel.

Žáci 7. ročníku pracovali v dílnách v rámci předmětu pracovní výchova pod vedením vyučujícího pracovní výchovy a jejich ohlasy na tuto činnost, která byla kdysi v dávných dobách pravidelným vyučovacím předmětem na celém druhém stupni, byly vesměs pozitivní.

Jsme jako škola velmi rádi, že tento projekt umožnil vznik vybavené učebny pro výuku technických oborů (pracovních činností) pro starší žáky, ale její využívání je dost dobře možné také žáky prvního stupně.

Dílny

Závěrečná monitorovací zpráva projektu výzvy č. 57 s názvem „ZŠML - Rozvoj technických dovedností žáků“ reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0357, realizovaného v rámci OP VK, byla schválena dne 03. 03. 2016.