specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

V okresním kole německé konverzační soutěže měla naše škola 2 želízka v ohni,

Pod tímto heslem probíhala na naší škole prezentace středních zdravotnických škol.
Za cíl si dala přiblížit studium této odborné školy žákům osmých a devátých ročníků, kteří se o svém budoucím povolání teprve rozhodují.
Pozvání přijali ministr zdravotnictví, ředitel FN Plzeň a vedoucí zdravotních sester při FN Plzeň.
Naši žáci měli tak příležitost zeptat se přímo těch nejpovolanějších a také toho využili.

 

Naše škola se úspěšně umístila v soutěži Brána k druhým. Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se zúčastnila i naše 5.B s projektem Znakovka do škol. Děti pod vedením autorky projektu Kristýny Voříškové společně vystupovaly s divadelním představením ve znakovém jazyce. Blahopřejeme našim páťákům za tento velký úspěch!
Jitka Barvířová

 

 

Již pošesté žáci 5. až 9. třídy navštívili největší a nejznámější slovenské středisko Chopok - Jasná v Nízkých Tatrách. Počasí nám přálo, slunce svítilo a sněhové podmínky byly ideální. Celý týden se skvěle vydařil a děti si lyžování i pobyt na chatě Kosodrevina moc užily.

 

 

Připravujeme se na výměnný pobyt v Kansas City v USA. Natočili jsme i video, kde představujeme svoje záliby a zájmy, a poslali je našim hostitelům. Už se zkrátka nemůžeme dočkat!

 

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.