specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Vážení rodiče,
formulář smlouvy o výuce naleznete zde. Instrukce k vyplnění jste všichni nalezli na Škola OnLine – ve Vaší poště.
Děkujeme.

 

I. STUPEŇ (1.-5. ročník)

Vážení rodiče, MŠMT vytvořilo metodiku (scénář) nástupu žáků zpět do školy. Pečlivě zvažte také na základě znění čestného prohlášení a instrukce ZŠML osobní účast dítěte při vzdělávacích aktivitách.
Změny v instrukci jsou vyhrazeny. Důvodem jsou především personální záležitosti, které se nedají s přesností určit a garantovat po celou dobu vzdělávacích aktivit, a také možné aktualizace ze strany MŠMT. O důležitých změnách Vás budou informovat třídní učitelé.

II. STUPEŇ (6.-9. ročník)

K návratu žáků druhého stupně byla vydána instrukce ZŠML, která vychází z upravené metodiky MŠMT. Také v tomto případě je nutné vyplnit čestné prohlášení. Rozpis konzultací bude vepsán po uplynutí termínu pro přihlášení do tabulek rozvrhů webexových spojeních, tedy na Gdisk. Změny v instrukci jsou vyhrazeny, a to především z důvodu možných změn ze strany MŠMT. Případné doplňující informace Vám zašlou třídní učitelé.

 

Vážení rodiče, všichni učitelé ZŠML Vám děkují za Váš aktivní přístup ke vzdělávání dětí na dálku. Bez Vaší podpory a Vašeho času, který vkládáte do domácího vzdělávání, bychom jen stěží mohli v této formě výuky efektivně pokračovat. Končí měsíc duben a my věříme, že společnými silami další období školního roku 2019/2020 zvládneme na výbornou.
Kolektiv učitelů ZŠML

K výuce na dálku používají učitelé naší WebEx (pravidelná spojení) a G-disk (písemný přehled domácího procvičování aktualizovaný ke každému pátku).
G-disk obsahuje velmi přehledně nejenom pracovní náplň jednotlivých týdnů, ale i rozvrhy spojení a manuály pro zprovoznění WebExu.
Spojení učitelů se žáky mají povahu konzultací a doplňují písemný přehled domácího procvičování.
Dvojici informačních kanálů doplňuje ŠkolaOnline a webové stránky školy.

 

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, Anglický a Německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.