specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Ve středu 13. listopadu se žákům školy poprvé otevřou dveře čtenářské dílny, kterou jsme tři měsíce vytvářeli. Řada z vás finančně přispěla při akci Luteránské dvorky. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

CD pano 1

CD pano 2

 

Aktivy

První setkání s rodiči žáků v letošním školním roce proběhne podle následujícího rozpisu.

 

Začal v lednu kontrolou ze strany ČŠI a v jeho závěru nás dnes navštívili pracovníci hygienické stanice.
V obou případech můžeme říct, že školu máme v pořádku jak po stránce výuky, tak po stránce čistého vzduchu.

V rámci výuky TV mají žáci osmého ročníku možnost navštěvovat pravidelné zdokonalovací kurzy plavání. V bazénu na Slovanech netrénujeme jen techniku jednotlivých plaveckých způsobů, ale užijeme si i spoustu zábavy na vodních atrakcích.

“Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea jsou tolik co akvadukty.” Claudio Abbado (italský dirigent)
I v letošním roce se naše škola zapojila do Klubu mladého diváka. Opět máme 70 předplatitelů. Jsme rádi, že je o kulturu mezi žáky zájem a že navíc máme možnost navštěvovat před premiérami páteční generální zkoušky.

Pro větší přehlednost a orientaci ve zkouškách Cambridge jsme pro vás ve spolupráci s JŠ Eufrat vytvořili informační panely k těmto typům zkoušek.
Věříme, že se budou líbit.

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.