specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

SVP
Ponovu budou mít příležitost pobýt týden na Písecku také žáci 5. ročníku.

 CLIL

Metodu Clil (cizí jazyk ve výuce nejazykového předmětu) máme již třetím rokem. Tímto jazykem je angličtina.
V roce 2019/2020 zavádíme také němčinu, a to do předmětu výchova ke zdraví.

Stavba
V novém školním roce přivítá žáky zrenovovaná třída 1. A, dále nová učebna pro výuku výtvarné výchovy a dílna pro výuku české literatury a hudební výchovy. Věříme, že se nové prostory budou žákům líbit.

Pomucky

Zde si můžete prohlédnout seznam pomůcek, které budou zapotřebí v dalším školním roce.

Prázdniny plné odpočinku, dobrodružství a krásného počasí přeje všem ZŠML.

prazdniny