Partnerské školy v zahraničí

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.

Singer

Nabídku kroužků, které probíhají v prostorách školy, naleznete na tomto odkazu.