specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

Žáci se do školních lavic vracejí v pondělí 2. září 2019. V tento den trvá škola pro všechny žáky maximálně do 9.45 hodin, a to podle následujícího rozpisu:

7.30 otevření školy pro žáky
7.55-8.45 přivítání žáků třídními učiteli ve třídách – bez rodičů (netýká se žáků 1. ročníku, tam jsou rodiče přítomni ve třídách prvňáčků)
8.45-9.45 žáci 2.-9. ročníku odcházejí na školní dvůr
9.00-9.30 informační schůzka pro rodiče žáků 2.-9. ročníku (v případě nepřítomnosti rodiče si žák přinese domů všechny informace v písemné podobě)

Rodič si své dítě může po skončení první vyučovací hodiny (v 8.45 hodin) vyzvednout ve třídě, nebo kdykoliv na školním dvoře; žáka lze také pustit na základě omluvenky, kterou předá třídnímu učiteli.
V 9.45 se školní hřiště uzavírá a všichni zbylí žáci opouštějí budovu školy.
Školní družina v tento den není.
V úterý 3. září 2019 se vyučuje standardně podle rozvrhu, včetně školní družiny.

 

Pomucky

Zde si můžete prohlédnout seznam pomůcek, které budou zapotřebí v dalším školním roce.

Klubicko tuzky

Informace a pomůcky na nový školní rok 2019/20 - Beetles.
Informace a pomůcky na nový školní rok 2019/20 - Frogs a Suns.

 CLIL

Metodu Clil (cizí jazyk ve výuce nejazykového předmětu) máme již třetím rokem. Tímto jazykem je angličtina.
V roce 2019/2020 zavádíme také němčinu, a to do předmětu výchova ke zdraví.

Stavba
V novém školním roce přivítá žáky zrenovovaná třída 1. A, dále nová učebna pro výuku výtvarné výchovy a dílna pro výuku české literatury a hudební výchovy. Věříme, že se nové prostory budou žákům líbit.

SVP
Ponovu budou mít příležitost pobýt týden na Písecku také žáci 5. ročníku.