Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

 

Vážení rodiče, milí žáci
WebEx se stává jakýmsi prostředníkem v kontaktu mezi učiteli a žáky na naší škole.
Obrazový návod k připojení je uveden na Gdisku, hned pod přehledem domácího procvičování.
Přes ŠkolaOnLine zasílají vyučující pozvánky („linky“) do těchto videomítinků, které mají především vysvětlující/konzultační povahu.
Tyto konzultace nemůžou nahrazovat plnohodnotnou výuku v prostředí školy, ale jsou doplňkem k zadaným úkolům, k samostatné práci žáka
a ke společné práci dítěte s rodičem v domácím prostředí.
Děkujeme.

 

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.