Termíny 2017/2018

04/09/2017

PONDĚLÍ     

Zahájení školního roku, vyučování končí v 1. ročníku v 9.00 hodin,

ve 2.-9. ročníku v 10.00 hodin, a to informativní schůzkou s rodiči žáků

The school year begins

28/09/2017

ČTVRTEK

Státní svátek

Holiday

02/10-04/10/2017

PONDĚLÍ-STŘEDA

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Camp 6th grade

26/10-27/10/2017

ČTVRTEK, PÁTEK    

Podzimní prázdniny

Fall vacation

28/10/2017

SOBOTA

Státní svátek

Holiday

09/11/2017

ČTVRTEK

Den otevřených dveří soukromých škol

Open school day                         

17/11/2017

PÁTEK

Státní svátek

Holiday

Listopad 2017

November 2017

Individuální setkání učitelů a rodičů

Individual meetings between teachers and parents

23/12/2017-02/01/2018

SOBOTA-ÚTERÝ  

Vánoční prázdniny

Christmas vacation

21/01-26/01/2018

NEDĚLE-PÁTEK

Lyžařský kurz pro 6.-9. ročník ZŠML

Ski lesson 6th-9th grade

31/01/2018

STŘEDA         

Konec 1. pololetí a předání pololetního vysvědčení

End of the first semester

02/02/2018

PÁTEK

Pololetní prázdniny

Semester vacation

19/02/-23/02/2018

PONDĚLÍ-PÁTEK

Jarní prázdniny

Spring vacation

01/03/2018

ČTVRTEK

Informativní schůzka pro zájemce o 1. ročník ZŠML

Informative meeting – applicants for 1st grade

29/03-02/04/2018

ČTVRTEK - PONDĚLÍ

Velikonoční prázdniny, svátky

Easter vacation

04/04-05/04/2018

STŘEDA-ČTVRTEK

Zápis do 1. ročníku ZŠML 2018/2019

Enrollment to 1st grade 2018/2019

Duben 2018

April 2018

Individuální setkání učitelů a rodičů

Individual meetings between teachers and parents

01/05/2018

ÚTERÝ                  

Svátek

Holiday

08/05/2018

ÚTERÝ

Státní svátek

Holiday

23. května 2018

23/05/2018

Den otevřených dveří pro prarodiče (DENSEN), Čajovna

Open school day for grandparents

Červen 2018

June 2018

Škola v přírodě pro žáky 3. a 4. ročníku ZŠML

Camp 3rd and 4th grade

24/06/2018

NEDĚLE

Slavnostní vyřazení absolventů ZŠML – 9. ročník

Graduation 9th grade

29/06/2018

PÁTEK

 

Konec školního roku, závěrečná školní bohoslužba v 8.10 hodin, vyučování všech ročníků končí v 9.00 hodin předáním vysvědčení

End of the school year, year-end service at 8.10, classes end at 9.00

02/07-31/08/2018

PONDĚLÍ-PÁTEK

Letní prázdniny

Summer vacation

Květen 2018

May 2018