Školní družina při ZŠML

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Pro koho je ŠD určena?

 • ŠD je k dispozici žákům 1. – 5. ročníku
 • Kapacita ŠD je 60 žáků (v pátek 30 žáků) 

Kde probíhá provoz ŠD?

 • Ve třídě 1. A, 1. B
 • V PC učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích

 Provozní doba

 • Pondělí – čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin
 • Pátek od 14,00 do 15,00 hodin              

 Poplatek, tzv. úplata za ŠD

  Měsíční sazba/Kč Pololetní sazba/Kč

5 dnů

900,- Kč

4.500,-

4 dny

700,- Kč

3.500,-

3 dny

500,- Kč

2.500,-

2 dny

400,- Kč

2.000,-

1 den

200,- Kč

1.000,-

Platby

 • Za I. pololetí (září – leden) do 30. září 2017
 • Za II. pololetí (únor – červen) do 30. ledna 2018
 • Platbu uskutečňujte převodem na číslo účtu 722771309/0800, VS je datum narození dítěte; lze platit i hotově na pokladně školy
 • Platba je nevratná; nepřítomnost žáka nemá vliv na to, že by se poplatky za dny, které dítě nebude trávit v ŠD, vracely

Vyzvedávání dětí

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném času.
Žáci prvních tříd odcházejí ze školní družiny sami pouze v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Časy a jména vyučujících je nutno uvést do přihlášky. V ostatních případech odcházejí žáci pouze na základě údajů v přihlášce.
Žáci ostatních tříd (2. - 5.) odcházejí ze školní družiny sami v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Tito žáci mohou též odcházet ze školní družiny sami bez doprovodu. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 15.00 hod., 15.30 hod., 16.00 hod. 

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přes Školu OnLine, ústní formou, kdy rodiče oznamují skutečnost vychovatelce nebo vyučující ze školy.
Je-li žák ve škole a po školním vyučování nepůjde do školní družiny, kde je nahlášen, musí být omluvený „Omluvným listem“. 

 Pomůcky

 • Přezůvky
 • Převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku
 • Starou zástěru nebo košili na výtvarničení
 • Svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do školní družiny

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná Přihláška do školní družiny. Přihlášky lze odevzdávat od 4. 9. 2017 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové. Přihlášku do školní družiny lze stáhnout elektronicky nebo osobně vyzvednout  4. 9. 2017 v době 9,00 – 10,15 hod. ve vestibulu školy u J. Hoffmannové, nebo u tajemnice školy Lenky Švarcové. Přihlášku lze zaslat elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Upřednostňujeme žáky docházející do ŠD s celotýdenní docházkou.
V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Zahájení provozu školní družiny: 5. září 2017

Děkuji Vám za respektování všech bodů a na společně strávená odpoledne s Vašimi dětmi se těší Jana Hoffmannová, vedoucí vychovatelka ŠD.

 ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠD

pondělí – čtvrtek 14:30 - 15:30
pátek 14:15 - 14:45

PONDĚLÍ

- sportovní hry – rozvoj hrubé motoriky, hry s různým sportovním náčiním, seznámení
  s různými druhy sportu, radost ze hry, prožitek
- vyučující: Mgr. Martin Hála/Mgr. Jana Hoffmannová
 
ÚTERÝ
- Nový kroužek: pěvecký sbor
- vyučující: Mgr. Jana Hofmannová
- výtvarná výchova – seznamování s různými výtvarnými  technikami
- vyučující: Mgr. Aneta Vainarová
 
STŘEDA
- Nová kroužek: programování
- vyučující: Mgr. Martin Hála
- dětská univerzita
- vyučující: Mgr. Jana Hoffmannová
 
ČTVRTEK
- pracovní činnosti (vyrábění – různé materiály, tradiční i netradiční techniky)
- vyučující: Jaroslava Boučková/Mgr. Jana Hoffmannová
 
PÁTEK
- deskové hry
- vyučující: Mgr. Jana Hoffmannová
 
Poznámky

Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně poplatku za ŠD.