Školní družina při ZŠML

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Pro koho je ŠD určena?

  • ŠD je k dispozici žákům 1. – 5. ročníku
  • Kapacita ŠD je 60 žáků (v pátek 30 žáků) 

Kde probíhá provoz ŠD?

  • V uzavřených učebnách budovy školy
  • V PC učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích

 Provozní doba

  • Pondělí – čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin
  • Pátek od 14,00 do 15,00 hodin

Úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2019/2020 je stanovena na 60,- Kč za „denní blok“ (i započatý).
Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2019.

Vyzvedávání dětí

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném času.
Žáci prvních tříd odcházejí ze školní družiny sami pouze v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Časy a jména vyučujících je nutno uvést do přihlášky. V ostatních případech odcházejí žáci pouze na základě údajů v přihlášce.
Žáci ostatních tříd (2. - 5.) odcházejí ze školní družiny sami v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Tito žáci mohou též odcházet ze školní družiny sami bez doprovodu. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 15.00 hod., 15.30 hod., 16.00 hod. 

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Je-li žák ve škole a po školním vyučování nepůjde do školní družiny, kde je nahlášen, musí být omluvený „Omluvným listem“. 

 Pomůcky

  • Přezůvky
  • Převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku
  • Starou zástěru nebo košili na výtvarničení
  • Svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do školní družiny

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná Přihláška do školní družiny. Přihlášky lze odevzdávat od 3. 9. 2018 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové. Přihlášku do školní družiny lze stáhnout elektronicky nebo osobně vyzvednout  3. 9. 2018 v době 8,45 – 10,00 hod. ve vestibulu školy u J. Hoffmannové, nebo u tajemnice školy Lenky Švarcové. Přihlášku lze zaslat elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Zahájení provozu školní družiny: 4. září 2018

Děkuji Vám za respektování všech bodů a na společně strávená odpoledne s Vašimi dětmi se těší Jana Hoffmannová, vedoucí vychovatelka ŠD.

 ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠD

pondělí – čtvrtek 14:30 - 15:30
pátek 14:15 - 14:45

PONDĚLÍ
- pracovní činnosti (vyrábění – různé materiály, tradiční i netradiční techniky)
- vyučující: Jaroslava Boučková/Mgr. Jana Hoffmannová

ÚTERÝ
- sportovní hry – rozvoj hrubé motoriky, hry s různým sportovním náčiním, seznámení
  s různými druhy sportu, radost ze hry, prožitek
- vyučující: Mgr. Michal Ballý/Mgr. Jana Hoffmannová
 
STŘEDA
- dětská univerzita:  jak funguje svět kolem nás, „pokusy pro děti“
- vyučující Mgr. David Rund/ Mgr. Jana Hoffmannová
 
ČTVRTEK
- zdravá záda - cviky na správné držení páteře, předcházení svalovým disbalancím, zpevňování středu těla
- vyučující: Mgr. Michal Ballý/Mgr. Jana Hoffmannová
 
PÁTEK
- deskové hry
- vyučující: Mgr. Jana Hoffmannová
 
Poznámky

Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně poplatku za ŠD. 

 dny/týden Měsíční sazba/Kč Pololetní sazba/Kč Roční sazba/Kč