Zápisy

Věk dětí

  • Přijímáme děti ve věku 4 – 5 let (1 třída) a 5 – 6 let (2 třídy).
  • Upřednostňujeme děti se zájmem pokračovat ve studiu na ZŠML a celotýdenní docházkou.

Registrace

  • Na základě tradičního velkého zájmu o předškolní vzdělávání doporučujeme registraci dětí.
  • Registrace probíhá formou mailu na sekretariát MŠK (s údaji: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, telefonní a emailové spojení na rodiče).

Informativní schůzka a den otevřených dveří

  • Všechny registrované zájemce zveme pravidelně v listopadu na informativní schůzku, prohlídku školy a den otevřených dveří.

Zápisy

  • Zápisy pro školní rok 2019/20 budou probíhat 6., 7. a 9. 5. 2019.
  • Všechny registrované zájemce budeme zvát emailem.
  • Pro přijetí je nutná osobní účast dítěte a vyplněná žádost o přijetí a vyjádření praktického lékaře.
  • V případě volné kapacity přijímáme děti i během školního roku.