Učitelé ŠD

Mgr. Jana Hoffmannová

vedoucí ŠD

Mgr. Aneta Vainarová

pracovní činnosti, výtvarná výchova

Mgr. Marcela Šiková

sportovní činnosti

Jaroslava Boučková

pracovní činnosti (vyrábění – různé materiály, tradiční i netradiční techniky)

Mgr. Martin Hála

od každého něco ☺ - iPady, pohybové a sportovní hry