Kalendář 2017-2018

4. 9. 2017

Zahájení školního roku / Beginning of the school yaer

28. 9. 2017

Státní svátek / Public holiday

8. 11. 2017

Informativní schůzka pro zájemce o MŠ na školní rok 2018/19

Informatice meeting for parents interested in KDG in 2018/19

9. 11. 2017

Den otevřených dveří pro veřejnost / Open Schoool Day

17. 11. 2017

Státní svátek / Public holiday

22. 11. 2017

Den otevřených dveří pro rodiče MŠK / Open School Day

23. 12. 2017 -

– 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny

Christmas vacation

30. 3. 2018

Státní svátek – Velikonoce / Public holiday - Easter

2. 4. 2018 

Státní svátek – Velikonoce / Public holiday - Easter

1. 5. 2018

Státní svátek /  Public holiday

8. 5. 2018

Státní svátek / Public holiday

9. – 10. 5. 2018

Zápisy do MŠK pro školní rok 2018/19 / Enrollement to KDG 2018/19

23. 5. 2018

Den otevřených dveří pro prarodiče (DENSEN)

Open School Day for Grandparents

25. – 27. 5. 2018

Víkend v přírodě s dětmi a rodiči MŠK

Weekend in nature with children and parents of KDG

29. 6. 2018

Konec školního roku 2017/18 / End of school year

2. 7. – 31. 8. 2018

Letní prázdniny / Summer vacation

20. – 31. 8. 2018

Letní příměstský tábor – nabídka pro děti MŠK a žáky ZŠML

Summer school for children from KDG and ZŠML students