Kalendář 2018-2019

 3. 9. 2018 

pondělí 

Zahájení školního roku / Beginning of the school year 

(8.00-8.20 hodin proběhne informativní schůzka pro rodiče žáků) 

28. 9. 2018 

pátek 

Státní svátek / Public holiday 

7. 11. 2018 

středa 

Informativní schůzka pro zájemce o MŠ na školní rok 2019/2020 (od 15.00 hodin) 

Informatice meeting for parents interested in KDG in 2019/2020

6. 11. 2018 

úterý 

Den otevřených dveří pro veřejnost / Open School Day 

22. 11. 2018 

čtvrtek 

Den otevřených dveří pro rodiče MŠK (předškoláci)/ Open School Day 

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 

sobota - středa 

Vánoční prázdniny / Christmas vacation 

19. 4. 2019 

pátek 

Státní svátek – Velikonoce / Public holiday - Easter 

22. 4. 2019 

pondělí 

Státní svátek – Velikonoce / Public holiday - Easter 

1. 5. 2019 

středa 

Státní svátek / Public holiday 

6., 7. a 9. 5. 2019 

pondělí, úterý a čtvrtek 

Zápisy do MŠK pro školní rok 2019/20 

Enrollement to KDG 2019/20 

8. 5. 2019 

středa 

Státní svátek / Public holiday 

Květen 2019 

Den otevřených dveří pro prarodiče (DENSEN) 

Open School Day for Grandparents 

24. – 26. 5. 2019 

pátek - neděle 

Víkend v přírodě s dětmi a rodiči MŠK / Weekend in nature with children and parents of KDG 

Červen 2019 

Slavnostní pasování předškoláků na školáky 

28. 6. 2019 

pátek 

Konec školního roku / End of school year 

29. 6. – 1. 9. 2019 

sobota - neděle 

Letní prázdniny / Summer vacation 

19. – 23. 8. 2019 

a 26. – 30. 8 2019 

pondělí - pátek 

Letní příměstský tábor – nabídka pro děti MŠK a žáky ZŠML 

Summer school for children from KDG and ZŠML students