Tělesná výchova

Hodiny tělesné výchovy (physical education/PE) probíhají převážně v pohybovém sále. Náplní je především gymnastická průprava a celkově gymnastická cvičení - a to ať na nářadích či bez něho (např.: cvičení na žíněnkách či gymnastických kobercích - převaly, kotouly, stoje; přeskoky gymnastického nářadí - koza, švédská bedna; cvičení na trampolíně, etc.). K cvičení využíváme také obruče, tyče, švihadla, různé varianty míčů - molitanové, plné (medicinbaly), gymbaly... Ze sportovních (míčových) her se věnujeme házené, florbalu, přehazované, ringu, fotbalu. Velké oblibě (prakticky ve všech ročnících) se těší vybíjená, kterou praktikujeme v různých variantách. Venku na asfaltovém hřišti hrajeme košíkovou, fotbal a  volejbal. Dále je do hodin tělesné výchovy zařazená atletická průprava, úpolové cvičení či zdravotní tělesná výchova, jejíž úkolem je především kompenzace.   

Snahou je, aby každá hodina byla jiná, aby se žáci do hodin těšili a samozřejmě aby se naučili novým pohybovým dovednostem nebo si prohloubili ty stávající. Většina hodin je organizována hromadnou nebo skupinovou formou. Pomocí štafetových závodů či pohybových a soutěživých her se v žácích prohlubuje soutěživost a prosazení sebe nebo vlastního družstva společně s organizací týmové taktiky.

V hodinách TV se žáci budou zaměřovat i na teoretickou stránku, která bude součástí jednotlivých hodin,a to v podobě znalosti pravidel nebo jiných informací souvisejících s pohybem a tělesnou výchovou.  

V průběhu roku se zúčastňujeme sportovních akcí pořádaných AŠSK (přespolní běh, florbalové turnaje, Mc Donald´s cup, vybíjená, atletické závody, etc.) nebo pořádáme sportovní akce přímo na "půdě školy" (sportovní den). Dvakrát ve školním roce budou žáci otestování základní testovou baterií, jejíž výsledky budou použity pro srovnání jednotlivých tříd tak, jak budou postupovat v jednotlivých ročnících, a navíc mají jednotliví žáci možnost porovnat své vlastní výkony s těmi z předchozích ročníků.

Pro žáky třetího ročníku je připravený výcvik základního plavání, který bude každá třída absolvovat samostatně, vždy v jednom pololetí. 

Žáci druhého stupně a páté třídy budou mít možnost účastnit se lyžařského pobytu, jehož náplní je osvojování dovedností vybraných zimních sportů.