iPady při vyučování

iPad

Vážení rodiče žáků pátých a šestých ročníků!

Chtěli bychom Vás informovat o příštím školním roce 2015/2016, jak bychom si přáli, aby vyučování probíhalo za využití techniky, kterou jsou doposud podpořeny sedmé a osmé třídy.
Jistě víte, že na naší škole již dva roky probíhá projekt iPady do třídy, kde jsou žáci v tzv. systému 1:1, tedy každý žák má svůj iPad. iPad používá ve výuce a k domácímu studiu. Má v něm elektronické učebnice ze čtyř předmětů: český jazyk (učebnice i čítanka), zeměpis, přírodopis a dějepis. V osmé třídě ještě přibude fyzika. Interaktivní učebnice mají oproti papírovým mnoho výhod - nic neváží - libovolné množství knih je v iPadu. Aktuálnost - pokud vydavatel provede nějaké změny v textech, učebnice jsou okamžitě revidovány a aktualizovány. Učebnice obsahují interaktivní odkazy, fotografie a videa, se kterými je možno pracovat, atd. Výhod je hodně.
Dalším důležitým přínosem iPadu je jeho zapojení do výuky. Učitelé připravují hodiny tak, aby iPad nebyl jen náhradou papírové knihy, ale poskytoval i něco navíc. To by bylo opravdu velmi málo a bylo by to hrubé podcenění jeho možností. Žáci na něm pracují, při hodinách vyhledávají informace, opakují a procvičují pomocí aplikací látku. IPad jako zařízení, pokud ho má student k dispozici, umožňuje interaktivní výuku všech v reálném čase. Například s interaktivní tabulí může pracovat jen jeden žák v jeden moment. Při systému, který je zavedený u nás, pracují ve třídě v jeden moment všichni. A to je obrovská změna a obrovský posun při výuce. Současně je ale potřeba říct, že výuka neprobíhá jen touto formou. Práce s iPadem je jen částečnou náplní práce. Standardní a klasické metody vyučování v žádném případě neodstraňujeme. iPady jsou pomůckou a pomocníkem pro osvědčené metody výuky a zásadním způsobem tento malý pomocník napomáhá žákům při studiu a také při tempu studia!
Záměrně Vás s tímto stavem seznamujeme nyní - dlouho dopředu před začátkem nového školního roku. Je nám jasné, že pořízení iPadu není pro všechny úplně jednoduchá záležitost - jde o poměrně drahé zařízení. Pokud zvažujete pořízení tabletu svým dětem, například k Vánocům, vezměte, prosím, v úvahu, jaké zařízení budou ve škole potřebovat, a to i pokud budete iPad chtít koupit třeba k narozeninám v průběhu školního roku.
Budete-li mít nějaké nejasnosti či otázky týkající se technických parametrů, kontaktujte správce ICT pana Švarce. Rád vám poradí.
Jsme rádi, že projekt iPady do třídy můžeme v podstatě ukončit. Dokázali jsme, jakým přínosem pro žáky iPady jsou, jak efektivně může výuka probíhat. Tímto tedy projekt ukončujeme a jako škola můžeme prohlásit, že iPady jsou na naší škole běžnou učební pomůckou pro celý druhý stupeň! Proto jsme projekt rozšířili také směrem dolů, tedy do nižších ročníků druhého stupně – do šestého ročníku, oproti standardnímu sedmému, do kterého byly iPady zařazovány po dobu předchozích dvou let.